Återgå till kalender 2011

Sommarens andra café kväll 2011
lördag 18 juni

i lokalen, Gränsta

Veteranerna
Leif Lindqvist, dragspel • Sven-Erik Wikström, sång • Sven Ove Svennson, trummor • Yngve Carper, gitarr