Återgå till kalender 2011

 Lördag 30 juli 2011 i lokalen

kl 15.00

Gränsta-bon Nina Muhonen berättar

om sitt liv och sin bok


Entré 20:-

Läs mer på Ninas hemsida