Info-sida  


För att kunna bli medlem i Gränsta Koloniförening och köpa stuga
krävs att man är mantalsskriven inom Västmanlands län.

Föreningens styrelse måste underrättas vid försäljning/köp av stuga!
- klicka på Kontakt & Hitta om du vill nå styrelsen -


Styrelsens e-postadress: gransta1952@outlook.com


Aktuell information från styrelsen:
__________________

Swish-kod till Gränsta Koloniförening
- klicka här

Nytt om nycklar till servicehusen sept 2021
- klicka här

 Arrendeavtal NYTT 2021 (med byggregler)
klicka här

Trafikregler 2021
- klicka här

Karta till trafikreglerna
- klicka här

Info om att utöka tomtstorleken
- klicka här (blankett finns längre ner på den här sidan)

 Info om poolvatten 2024 - faktura till dig som fyller på din pool med vatten från områdets kranar 
klicka här

Trivselregler för servicehusen
klicka här

 Mer om servicehusen (juli 2021)
- klicka här

 Tvättstugan - nytt för säsongen 2022 (uppdaterad 2024)
klicka här

 Viktig information 2020 från Vafab angående avgiftshöjning
klicka här

 Ekonomisk information, 11 maj 2020
klicka här

• Nytt från i år, 2020, är att vi har skickat ut fakturorna för årsavgiften via mejl till alla medlemmar som har lämnat in sin mejladress. Det innebär att vi sparar pengar för porto, så vi hoppas att era mejl har kommit fram. Medlemsavgiften ska betalas senast sista mars.


 

Övrig information - stadgar, blanketter mm:

• Läs: Arrendeavtal mellan Västerås Stad och Gränsta Koloniförening
klicka här

• Läs: Information från Västerås stad gällande ordning vid tomtgränser mm
Gränstas vägar/gator är inte kommunala gator så det som står i informationen är bara rådgivande för Gränsta.
klicka här

• Läs: Ordningsregler för Gränsta Koloniförening 2021
klicka här

• Läs: Stadgar för Gränsta Koloniförening
klicka här

• Se:  Stugnummerkarta (gamla stugnumren)
klicka här

• Se:  Nya adresskartan 2017
klicka här

 Läs: Stadsplan för Gränsta från 1981
klicka här

BLANKETTER:

Blankett för utträde ur Gränsta Koloniförening
 klicka här

Blankett för ansökan om medlemsskap i Gränsta Koloniförening
klicka här

Blankett för utökning av tomtstorleken
klicka här

Arrendeavtal mellan föreningen och medlemmar 2021 (med byggregler)
klicka här

 Västerås Stads blankett - för mulltoa mm i stugan
pdf
klicka här
Samma blankett  i Word-format
klicka här


 


 
 Återgå till toppen av sidan