Info-sida   
Här finns information från styrelsen samlad -  från och med år 2020För att kunna bli medlem
i Gränsta Koloniförening och köpa stuga krävs att man är mantalsskriven inom Västmanlands län. Föreningens styrelse måste underrättas vid försäljning/köp av stuga.


Medlemsblad
Här under samlar vi medlemsbladen vart efter de kommer ut.
(nyast överst)

Kör sakta på våra kolonivägar

... och ingen genomfartstrafik på Poppelvägen

  
Aktuell information från styrelsen:
__________________

Styrelsens kalendarium 2021 - klicka här - pdf


 
Info om poolvatten 2021 - faktura till dig som fyller på din pool med vatten från områdets kranar 
klicka här - pdf 


Info om städdagen 8 maj 2021
- klicka här - pdf

Trivselregler
för servicehusen
klicka här - pdf


• 
Tvättstugan - nytt för säsongen 2021
klicka här - pdf 


• Viktig information
 2020 från Vafab angående avgiftshöjning
klicka här - pdf

• Ekonomisk information, 11 maj 2020
klicka här - pdf


• 
Nytt från i år, 2020
, är att vi har skickat ut fakturorna för årsavgiften via mejl till alla medlemmar som har lämnat in sin mejladress. Det innebär att vi sparar pengar för porto, så vi hoppas att era mejl har kommit fram. Medlemsavgiften ska betalas senast sista mars.


 

Övrig information - stadgar, blanketter mm:

• Läs: Stadgar för Gränsta Koloniförening
klicka här - pdf 

• Läs: Viktig information till medlemmar i Gränsta Koloniförening (2001)
 klicka här - pdf

• Se:  Stugnummerkarta (gamla stugnumren)
klicka här - pdf 

• Se:  Nya adresskartan 2017
klicka här - pdf

 

Blankett för utträde ur Gränsta Koloniförening  klicka här-pdf

Blankett för ansökan om medlemsskap i Gränsta Koloniförening
klicka här - pdf 

Arrendeavtal 2015 med bilagor
klicka här - pdf 

 Stadsplan för Gränsta från 1981
klicka här - pdf


 
 Återgå till toppen av sidan