Damklubben i Gränsta

• Återgå till historiesidan


Några anteckningar om Damklubbens historia...

På initiativ av framlidna fru Hildur Lundgren samlades 13 februari 1956 ca 35 damer till ett möte och bildade Gränsta Dam­klubb. Klubbens syften skulle vara, dels att stärka kamratskapet och trivseln på koloni­området och dels att stödja föreningen eko­nomiskt om tillfälle därtill skulle bjudas.

Det sedvanliga midsommarfirandet fick år 1959 en högtidlig inledning. Damklub­ben överlämnade då som gåva till kolonifö­reningen en flaggstång och en flagga att pryda det vackra fritidsområdet med.

1960 byggdes en kiosk bredvid dansbanan.
Denna utnyttjades sedan av Damklubben för ett tombolalotte­ri. Behållningen av detta var avsedd att an­vändas till lekplats för barnen.

Genom den storartade gåvan på 1 000:- som föreningen på årsmötet 1961 fick ta emot av Gränsta Damklubb, kunde bl a lekplatsen göras färdig. Pengarna användes till inköp av en gungställning med 4 gung­or och ett dubbelt klätterräcke.

1962 lämnade Damklubben en grundplåt på 1000:- för uppförande av en samlingslokal för Gränsta Koloniträdgårdsförening. Men det dröjde ända till 1968 innan man började bygga.

1981 firar damklubben 25 år. Ny kaffekokare och nya gardiner till kapprum­met blev gåvan till föreningen från årets auktion.

1986 överlämnar Damklubben utemöbler till den nyanlagda grillplatsen.

2011 skaffade damklubben nya utemöbler till lokalen. De är så fina att de bara ställs ut när vi har evenemang i lokalen.

Damklubben upphörde 2012.