sedan 2011


klicka och gå till  →  
BOULENS HUVUDSIDA   RESULTATBÖRSEN  • 
DETALJERADE RESULTAT


 

Gränstamästerskap

2011 - Lördag 13 augusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Leif Öman
• 2:a Gun-Britt Axelsson
• 3:a Bengt Jonsson
• 4:a Siv Granström
• 5:a Henry Willstedt
• 6:a Gunnar Magnusson 
 - Efter 4,5 tim.kamp
(hittils längsta matchen i Gränstas Boulehistoria!)

2012 - Lördag 18 augusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Anders Persson
• 2:a Gun-Britt Axelsson
• 3:a Klas Niva
• 4:a Johan König
• 5:a Bengt Jonsson
• 6:a Henry Willstedt

2013 - Lördag 17 augusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Leif Öman
• 2:a Anders Persson
• 3:a Åke Eklund
• 4:a Thomas Jansson
• 5:a Bengt Jonsson
• 6:a Henry Willstedt

2014 - Lördag 16 augusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Klas Niva
• 2:a Johan König>
• 3:a Henry Willstedt
• 4:a Bengt Johnsson
• 5:a Leif Öman
• 6:a Alf Långström

2015 - Lördag 15 sugusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Anders Persson
• 2:a Henry Willstedt
• 3:a Gunn-Britt Axelsson
• 4:a Torbjörn Persson
• 5:a Max Holmström
• 6:a Torbjörn Wedholm

2016 - Lördag 13 augusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Anders Persson
• 2:a Torbjörn Persson
• 3:a Åke Eklund
• 4:a Alf Långström
• 5:a Gunn-Britt Axelsson
• 6:a Max Holmström

2017 - Lördag 5 augusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Max Holmström
• 2:a Alf Långström
• 3:a Anders Persson
• 4:a Ulla West
• 5:a Torbjörn Persson
• 6:a Thomas Jansson

2018 - Lördag 4 augusti
Gränsta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Alf Långström
• 2:a Leif Öman
• 3:a Anders Persson
• 4:a Ulla West
• 5:a Dragica Fredriksson
• 6:a Torbjörn Persson  

2019 - Lördag 3 augusti
Gränta Mästerskap - final
Resultat:
• 1:a Leif Öman
• 2:a Ulla West
• 3:a Alf  Långström
• 4:a Agne Andersson
• 5:a Torbjörn Persson
• 6:a Anders Persson

2020 - Lördag 8 augusti
Gränta Mästerskap - final herrar
Resultat:
• 1:a Anders Persson
• 2:a Alf Långström
• 3:a Torbjörn Persson

2020 - Söndag 9 augusti
Gränta Mästerskap - final damer
Resultat:
• 1:a Dragica Fredriksson
• 2:a Karin Öman
• 3:a Kaisa Hansson

2021 - Fredag 6 augusti
Gränta Mästerskap - final damer
Resultat:
• 1:a Karin Öman
• 2:a Ulla West
• 3:a Kaisa Hansson

2021 - Fredag 6 augusti
Gränta Mästerskap - final herrar
Resultat:
• 1:a Torbjörn Persson
• 2:a Anders Persson
• 3:a Leif Öman

 


 

klicka på bilderna för större bild
• 1:a Torbjörn Persson • 2:a Anders Persson • 3:a Leif Öman

• 1:a Karin Öman • 2:a Ulla West • 3:a Kaisa Hansson
• 1:a Dragica Fredriksson • 2:a Karin Öman • 3:a Kaisa Hansson
• 1:a Anders Persson • 2:a Alf Långström• 3:a Torbjörn Persson
• 1:a Leif Öman • 2:a Ulla West • 3:a Alf  Långström • 4:a Agne Andersson • 5:a Torbjörn Persson • 6:a Anders Persson
Gränsta Mästerskap 2018 • 1:a Alf Långström • 2:a Leif Öman • 3:a Anders Persson • 4:a Ulla West • 5:a Dragica Fredriksson • 6:a Torbjörn Persson
• 1:a Max Holmström • 2:a Alf Långström • 3:a Anders Persson • 4:a Ulla West • 5:a Torbjörn Persson • 6:a Thomas Jansson

Gränsta Open

2011 - Lördag 27 augusti
Gränsta Open
Resultat:

• 1:a Kjell Byhlinder, Lycksta
• 2:a Thomas Jansson, Gränsta
• 3:a Olle Grahn, Lycksta
• 4:a Bengt Jonsson, Gränsta
• 5:a Anders Hellström, Biskopsängen
• 6:a Fedele Caruso, Hälla

2012 - Lördag 8 september
Gränsta Open
Resultat:
• 1:a Bosse Wretman, Biskopsängen
• 2:a Augusto Mulazzani, Hälla
• 3:a Anders Persson, Gränsta
• 4:a Gudrun Lindqvist, Gränsta
• 5:a Gun-Britt Axelsson, Gränsta
• 6:a Anders Hellström, Biskopsängen

2013 - Lördag 31 augusti
Gränsta Open
Resultat:
• 1:a Anders Persson, Gränsta
• 2:a Leif Öman, Gränsta
• 3:a Fedele Caruso, Hälla
• 4:a Klas Niva, Gränsta
• 5:a Augusto Mulazzani, Hälla
• 6:a Bengt Jonsson, Gränsta

2014 - Lördag 30 augusti
Gränsta Open
Resultat:
• 1:a Johan König, Gränsta
• 2:a Bengt Johnsson, Gränsta
• 3:a Klas Niva, Gränsta
• 4:a Conny Andersson, Hälla
2014 bantade vi ner Gränsta Open till 20 tävlande istället för 24. Och bara 4 deltagare till finalen. Detta för att få ner den totala speltiden till ca 6 timmar istället för drygt 9 timmar som det blev 2013.

2015 - Lördag 29 augusti
Gränsta Open
Resultat:
• 1:a Åke Eklund, Gränsta
• 2:a Thomas Jansson, Gränsta
• 3:a Klas Niva, Gränsta
• 4:a Anders Persson, Gränsta

2016 - Lördag 27 augusti
Gränsta Open
Resultat:
• 1:a Ulla West, Gränsta
• 2:a Bo Wretman, Biskopsängen
• 3:a Conny Andersson, Hälla
• 4:a Kjell Byhlinder, Biskopsängen

2017 - inställt

2018 - inställt

2019 - inställt

2020 - lördag 5 september
Gränsta Open
Resultat:
• 1:a Anders Persson, Gränsta
• 2:a Bosse Wretman, Biskopsängen
• 3:a Augusto Mullazanor, Hälla 
• 4:a Kjell Olsson, Biskopsängen
• 5:a Alf Långström, Gränsta
• 6:a Torbjörn Persson, Gränsta

2021 - lördag 28 augusti
Gränsta Open
Resultat:
• 1:a Torbjörn Persson, Gränsta
• 2:a Bosse Wretman, Biskopsängen
• 3:a Anders Persson, Gränsta 
• 4:a Jonas Eklund, Gränsta
• 5:a Alf Långström, Gränsta
• 6:a Agne Andersson, Gränsta

 klicka på bilderna för större bild

• 1:a Torbjörn Persson, Gränsta • 2:a Bosse Wretman, Biskopsängen • 3:a Anders Persson, Gränsta  • 4:a Jonas Eklund, Gränsta • 5:a Alf Långström, Gränsta • 6:a Agne Andersson, Gränsta

• 1:a Anders Persson, Gränsta • 2:a Bosse Wretman, Biskopsängen • 3:a Augusto Mullazanor, Hälla  • 4:a Kjell Olsson, Biskopsängen • 5:a Alf Långström, Gränsta • 6:a Torbjörn Persson, Gränsta
• 1:a Ulla West, Gränsta • 2:a Bo Wretman, Biskopsängen • 3:a Conny Andersson, Hälla • 4:a Kjell Byhlinder, Biskopsängen
Gränsta Open 2015 • 1:a Åke Eklund, Gränsta • 2:a Thomas Jansson, Gränsta • 3:a Klas Niva, Gränsta • 4;a Anders Persson, Gränsta

• 1:a Johan König, Gränsta • 2:a Bengt Johnsson, Gränsta • 3:a Klas Niva, Gränsta • 4:a Conny Andersson, Hälla
Gränsta Open 2013 • 1:a Anders Persson, Gränsta • 2:a Leif Öman, Gränsta • 3:a Fedele Caruso, Hälla • 4:a Klas Niva, Gränsta • 5:a Augusto Mulazzani, Hälla • 6:a Bengt Jonsson, Gränsta

 


 • 1:a Anders Persson • 2:a Torbjörn Persson • 3:a Åke Eklund • 4:a Alf Långström • 5:a Gunn-Britt Axelsson • 6:a Max Holmström

 Gränsta Mästerskap 2015 • 1:a Anders Persson • 2:a Henry Willstedt • 3:a Gunn-Britt Axelsson • 4:a Torbjörn Persson • 5:a Max Holmström • 6:a Torbjörn Wedholm Gränsta Mästerskap 2014 • 1:a Klas Niva • 2:a Johan König • 3:a Henry Willstedt • 4:a Bengt Johnsson • 5:a Leif Öman • 6:a Alf LångströmGränsta Mästerskap 2013 • 1:a Leif Öman • 2:a Anders Persson • 3:a Åke Eklund • 4:a Thomas Jansson • 5:a Bengt Jonsson • 6:a Henry Willstedt


 Återgå till toppen av sidan