Vid ett möte i Folkets Hus, Västerås, 25 januari 1952, bildades Gränsta Koloniförening                        (sidan är uppdaterad 2021-07-02)


Föreningen håller årsmöte andra söndagen i april varje år. Men, om påsken infaller då, blir det den tredje söndagen istället.Nästa årsmöte infaller söndagen den 16 april 2023

 

Protokoll från årsmötet anslås på anslagstavlan vid torget i Gränsta kort tid efter årsmötet. Skulle protokollet vara borta från anslagstavlan går det bra att kontakta styrelsen för att få del av innehållet.dagar kvar till nästa årsmöteOm motioner till årsmötet ↓

Utdrag ur föreningens stadgar:

§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte.

Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

För frågor och förslag kontakta styrelsen

 


 För att kunna bli medlem
i Gränsta Koloniförening och köpa stuga krävs att man är mantalsskriven inom Västmanlands län. Föreningens styrelse måste underrättas vid försäljning/köp av stuga.

Blanketter för ansökan om medlemsskap eller utträde ur föreningen finns på hemsidans infosida - klicka här


Medlemmar äger sina stugor men arrenderar marken av Västerås Stad.

Vid nytt medlemsskap betalas en inträdesavgift till föreningen. Därefter betalas varje år en medlemsavgift och en arrendeavgift.

Sista mars varje år ska arrende- och medlemsavgiften vara inbetald till föreningen. Inbetalningskorten skickas med post till medlemmarna. (Datumet för inbetalning ändrades vid årsmötet 2018. Tidigare var datumet sista maj.)

Tänk på: Allt fler väljer numera att betala via internet. Många inbetalningar brukar sakna avsändare. Detta skapar huvudbry för kassören.
 

Skriv alltid ett meddelande tillsammans med inbetalning där du anger vilket stugnummer/adress betalningen avser.

 

Klicka ↑ för större bild


Arrendeavtal 2015

Under helgen 8-9 november 2014 hölls öppet hus i föreningslokalen i Gränsta. Då fanns mäjlighet att ta del av det nya arrendeavtalet. Och även möjlighet för stugägare att skriva under.

De som inte kom då, får senare möjlighet att skriva under. Men, här är en länk som visar dokumentet i sin helhet (pdf-fil som öppnas i nytt fönster):

• Arrendeavtal 2015 medbilagor [pdf]


Städardag och vårmöte

Som tradition har föreningen en städardag med efterföljande vårmöte. Under senare år har denna dag infallit en lördag någon gång under maj månad.

  Några av oss som deltog under städardagen 2012


Höstmöte
Första söndagen i september är det höstmöte. Kvällen innan, på lördagen brukar det vara en föreningsfest. Under mötet är det bl a val till festkommitté, bouleansvariga och gräsklippare. Samt information från styrelsen och samtal kring frågor som medlemmarna har.


ARKIVERAT

EXTRA Årsmöte angående reparationer av asfaltsvägen hölls söndagen 7 augusti 2011.

Klicka här och läs mer

(Protokoll från ordinarie årsmöten anslås under en tid på anslagstavlan vid torget i Gränsta och arkiveras sedan hos styrelsen. Sådana protokoll anslås alltså inte på denna hemsida.)


Styrelsemöten
Styrelsen har normalt sina sammanträden den sista onsdagen i varje månad, kl 18.30.
Under den varma årstiden i Gränstalokalen och under den kalla, vanligtvis hemma hos ordföranden.

Klicka här för att → kontakta styrelsen


 

 

 

 

 

 
Bokning av föreningslokalen
sker genom Karin Öhman tel 073-631 44 43


Servicehusen hålls normalt öppna från det datum sommartid infaller och stängs när vintertiden infaller (när klockorna ställs tillbaka).


Tvättstugan - nytt för tvättstugan säsongen 2020 - klicka här (pdf öppnas i nytt fönster)


 Det kommer då och då in förslag att vi på denna sida bör ha tillgång till protokoll från årsmöten m m

- Styrelsen har samtalat om detta och kommit fram till att vi ska vara lite diskreta med material på hemsidan som bara berör medlemmar - eftersom internet är vidöppet för hela världen. Protokoll finns att läsa hos styrelsen, för medlem som vill ta del av dem.


Bygga i Gränsta
utdrag från en av bilagorna till arrendeavtalet från 2015 (klicka för större bild) ↓


 

 

 Allt underhållsarbete inom områdets allmänna ytor sköts av föreningen. Gränsta koloniförening består av alla som äger en stuga i Gränsta.

 


Läs om Gränstas historia - klicka på bilden 

 

Vid föreningens årsmöte lördagen 27 juni 2020 (ett något försenat årsmöte på grund av coronapandemin) tackade ordförande Kerstin Svensson de styrelsemedlemmar som nu lämnade sina uppdrag.
Ordförande Kerstin Svenson tackar Lars Ryding, Börje Eriksson och Torbjörn Persson för gott arbete i styrelsen.
Ordförande Kerstin Svenson tackar Lars Ryding, Börje Eriksson och Torbjörn Persson för gott arbete i styrelsen.

Årsmötet 2022 har valt en styrelse:

 

Monica Karlsson, ordförande

Gunnel Hedlund, ledamot och sekreterare

Monica Lundmark, ledamot och kassör

Kerstin Svenson, ledamot

Mari Eriksson, suppleant 

Elisabeth Jussila, suppleant

 Styrelsen 2020:  från vänster Elisabeth, Mari, Fia, Monica, Kerstin och Gunnel - foto: Pirjo Niva Jansson
Bilden är från 2021 - förhoppningsvist får vi snart en ny bild - 2022 - där nya ordföranden Monica karlsson är med.

På bilden syns - från vänster Elisabeth, Mari, Fia (förra ordföranden), Monica, Kerstin och Gunnel 
foto: Pirjo Niva Jansson


Föreningen har sommaren 2016 investerat i en hjärtstartare som placerats i servicehuset närmas föreningslokalen.


för mer info kontakta styrelsen
 

 

En grusväg med hög trafikbelastning kräver ständigt återkommande underhållsarbete.
För att minska behovet av underhållsarbete för Poppelvägen har föreningen, sommaren 2015, investerat i en trafikdämpande åtgärd; En grind.
 

Grundtanken för trafiksystemet inom Gränsta är att största delen av trafiken ska ske via asfaltsvägen som kräver mindre underhållsarbete för att fungera. Och från den vägen ska var och en använda de matarvägar som finns för att ta sig till och från sin stuga.

Ta alltid närmaste väg till din stuga och se till att det blir så lite trafik som möjligt inom området. Matarvägarna underhålls av de som bor vid dem.
Låg fart minskar behovet av underhåll.

Poppelvägen är ingen genomfartsled. Den är först och främst avsedd för fotgängare och cyklister.


När sommarvattenledningarna, 1972, leddes till kranar vid de olika "torgen" inom området grävde man också enkla brunnar under kranarna. Dessa brunnar är i princip bara ett ca en meters hål ner i marken. Inget avloppsrör är anslutet.


Tydligen har kolonister genom åren trott att dessa hål varit kommunala avloppsrör. Häromdagen (aug 2015) rensade vi brunnen på torg 5. Det luktade misstänkt lacknafta om brunnen. Genom att spola vatten ner i brunnen fick vi upp ett rejält lager med illaluktande sörja. Rester av vit målarfärg och något som verkade vara matfett.

Alltså: Häll aldrig i något annat än vanligt rent vatten i dessa "brunnar".

......................................... 

Utdrag ur det informationsmaterial varje stugägare får vid inträde i föreningen (2001):

Vägunderhåll

Halva vägbredden mitt för lott ingår i lottens [tomtens] ansvarsyta och skall underhållas av arrendatorn [stugägaren].

Underhållet innebär att man fortlöpande håller efter gropar och andra ojämnheter som börjar uppstå i vägbanan. 

Buskar och annan växtlighet borttages om de inkräktar på vägbanans bred.

Föreningen står för det större underhållet av vägen.

Läs hela informationsmaterialet (framställt år 2001) genom att klicka på länken • Läs: Viktig information till medlemmar i Gränsta Koloniförening• Läs: stadgarna för Gränsta  [pdf]

• Se:  stugnummerkarta [pdf] 
• Se:  nya adresskartan 2017 [pdf]


 Arrendeavtal 2021 med bilagor  [pdf]
Stadsplan för Gränsta från 1981 [pdf] 
 


 

De två första
paragraferna ur föreningens stadgar:

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Gränsta Koloniförening.

 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
§ 2.1 Gränsta Koloniförening är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:


• att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Västerås Stad

 • att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att av dem brukas för koloniträdgårdsverksamhet

• att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister

§ 2.2 För att främja föreningens ändamål skall särskilda ordningsföreskrifter gälla för koloniområdet.

 Under 2015 påbörjades en process där vi undersökte om Gränsta Koloniförenings vilja var att avsluta medlemsskapet i Koloniträdgårdsförbundet. Processen ledde till det beslut man sedan tog.

Från och med 20171231 är vi inte längre medlem i Koloniträdgårdsförbundet.


Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (Västerås Stad) ansvarar för den lokala tillsynen gällande miljö- och hälsoskyddsfrågor samt för kommunens Konsumentjuridiska rådgivning till privatpersoner och näringsidkare. 


Blankett för anmälan om att använda separett och/eller mulltoa 2020:
• Klicka här pdf 


 

 

Föreningen består av alla som har en stuga i Gränsta. Alla ingår i en gemenskap. Alla hjälper till på sitt sätt. Några har styrelseuppdrag. Andra hjälper till med gräsklippning och andra arbeten som behövs på de allmänna delarna av området.

Några arbetar med festligheterna i föreningslokalen. Andra går dit som gäster. Damklubben (som numera sover törnrosasömn) har under många år samlat in pengar till saker som kylskåp, servis, möbler, lekplats för barnen m m. Några tar hand om boule-verksamheten. Och de som använder servicehusens duschar och toaletter hjälper till genom att lämna rent och fint efter sig i husen. 

Det finns många sätt att delta i föreningsverksamheten på Gränsta. Ett mycket enkelt sätt är att bara ge ett leende till sin granne...

Livet är som ett eko; Det man ger får man tillbaka!


 

 

 

Inbrott och inbrottsförsök har förekommit i Gränsta.
Titta till era stugor regelbundet och prata med varandra.

Samverkan är ordet för dagen.


klicka ↑ på bilden

 

 

  

 Återgå till toppen av sidan